Предвижда се банките задължително да уведомяват клиентите при промяна на лихвите

  Парламентът прие на първо четене предложението банките задължително да уведомяват клиентите при увеличаване на лихвите или на общите разходи

Повече