Кога индивидуалните инвеститори ще търгуват на БФБ без такси

Всички индивидуални инвеститори ще могат да закупят или продадат акции на Българската фондова борса (БФБ) без да плащат такси и

Повече