Компенсирането на доходите ще струва над половин милиард лева на бюджета

Обратно в бюджета от осигуровки и данъци биха се върнали 52 милиона лева. Пресмятанията на натоварването на бюджета са предоставени

Повече