Етичните финанси и дигиталните технологии – иновациите на бъдещето

  Българската асоциация на кредитните кооперации  и организации за микрофинансиране /БАККОМ/, Клъстер за етично финансиране на предприемачеството/КЕФП/ и „Тех парк

Прочетете повече