Стъпка към финансово укрепване на дребния и среден бизнес в България

Популяризирането и развитието на идеята за етично финансиране и ПРОЕКТА за създаването на етична банка в Пловдив с участието на

Прочетете повече

Банковата политика е причина за икономическия „бум“ на България през 30-те години

Ролята на кооперативното кредитиране в България в периода след Освобождението на страната не само не отстъпва на тази в Западна

Прочетете повече

Необходимост от кооперативно кредитиране в България

Роля на кооперативното кредитиране в Европа и света Основен проблем на всички децентрализирани пазарни банково-финансови системи е недостигът на средства

Прочетете повече

Конференция ще отбележи Международната година на кооперациите

     Основната тема на конференцията е: „Кредитната кооперация – най-старата и ефективна организационна форма за алтернативно микрофинансиране и микрокредитиране” Под

Прочетете повече