Договорено е глобално споразумение за 15% минимален корпоративен данък

Договорено е глобално споразумение за 15 процента минимален корпоративен данък от 2023 година, обяви Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Повече

За корпоративния данък, ДДС и значението им за потребителите

В средите,  които  обсъждат икономичесите политики на България, често се повдига така важния въпрос за потреблението на гражданите, покупателната им

Повече