КЗП с колективен иск срещу „Космо България Мобайл” ЕАД

С него  към съда е отправено искане 1. да бъде задължен операторът да преустанови прилагането на нелоялната търговска практика (НТП),

Повече