Кабинетът отпуска допълнително пари за социални кухни и майки

Експертите трябва да определят критериите, по които групите крайно нуждаещи се ще получат помощи. Първите траншове на социалните добавки се

Повече