КФН отне лиценза на инвестиционните посредници Прогресива Трейдинг и Бета Корп

Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на

Повече

КФН отне лиценза на Позитива АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник

На заседанието си на 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши, че отнема издадения на „Позитива“ АД лиценз за

Повече

КФН отне лиценза на Оверон финанс АД за управляващо дружество

Комисията за финансов надзор отне разрешителното на Управляващото дружество Оверон Финанс АД за организирането и управлението на Договорен фонд Оверон престо.

Повече