КФН ще завърши стрес тестовете до 25 декември

Комисията за финансов надзор потвърждава ангажимента си да приключи стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите в България в рамките на

Повече