„Телелинк“ се насочва към продажба на акции

От цялата група на „Телелинк България“ най-голяма част представлява „Телелинк Бизнес Сървисис“, която вече има глобални клиенти. Нейната зрялост като

Повече