Пловдив ще строи къщи за деца от домовете с европари

Проектът по схема „Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск“ е със стопроцентово финансиране, без

Прочетете повече