Депутатите не забраниха поставянето на маси по тротоари и в зелени площи

  Предлагаше се в закона да се запише, че в селищните образувания с национално значение масите за консумация на открито

Повече