Одитор-менте бе зачеркнат от КФН сред кандидатите за предстоящи тестове

Одитор-менте – като такъв го декласира Комисията за финансов надзор и изключи със свое решение  “РСМ БЪЛГАРИЯ“ ООД от списъка

Повече