Микрокредитирането с лице към социални фирми

Микрокредитиране на социални предприятия ще има възможност да бъде реализирано според оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.  Това стана ясно

Повече

Микрокредитирането и микрофинансирането: перспективи за бизнеса

Различни организации, претендират за брутно кредитно портфолио от над 43 милиарда долара през 2009 г. с над петстотин милиона кредитополучателите

Повече