Над 54 милиона китайци ще пътуват с цел туризъм в други страни през 2010 г., което представлява увеличение с близо 7 милиона души спрямо миналата година.

Над 54 милиона китайци ще пътуват с цел туризъм в други страни през 2010 г., което представлява увеличение с близо

Повече