Дошло ли е времето и в България да се въведе минимална часова ставка вместо МРЗ

 Държавите от ЕС, в които националните минимални работни заплати не се определят на месечна база (а например почасово или седмично),

Повече