Светият синод призовaва сърдитите митрополити да участват в заседанията

Член 54 от устава предвижда, че митрополитите не могат да откажат участие в заседанията на синода по причини, които не

Повече