За икономическия принос на спорта

Младежката безработица и социалното приобщаване се обостриха като общоевропейски проблем през последното десетилетие. Проблемът има различни измерения и разнообразни количествени

Прочетете повече