Безуханова към младите: Приемете България за кауза

С тези думи  Саша Безуханова, директор направление „Публична администрация” в Хюлет-Пакард за Развиващи се пазари, откри първия дискусионен панел на

Прочетете повече