Конкурс: Предизвикателства на регионалните диспропорции в България

Съюзът на икономистите в България обявява 14-ия Национален конкурс: “Гласът на младите за силна икономика“ – 2018 г. на тема:

Прочетете повече