Розопроизводителите могат да кандидатстват за извънредни субсидии

Производителите на маслодайни рози ще могат да кандидатстват за подпомагане по схемата de minimis в периода между 2 и 13

Повече