Европейският център за монигоринг на наркотиците представя годишния си доклад

Изследването се представя по едно и също време в едноименния Европейски център в португалската столица Лисабон и аналогичните национални структури

Повече

Европейският център за монигоринг на наркотиците представя годишния си доклад

Изследването се представя по едно и също време в едноименния Европейски център в португалската столица Лисабон и аналогичните национални структури

Повече