Стартира набирането на проекти за фирмени субсидии

  Стратегическата цел на фонда е да повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез стимули за пазарноориентирани научно-приложни изследвания в индустрията

Прочетете повече