Трейс Груп Холд навлиза и на пазара в Германия

В изпълнение на политиката си за разширяване на дейността си „Трейс Груп Холд“ АД предприе действия за учредяване на дружество,

Повече