Над три четвърти от хората поставят щастието над парите

Глобално проучване показва интересни ефекти от карантинните мерки върху възприятията на хората за щастие. Така например, над три четвърти от

Повече