Най-много са фалшивите банкноти от 20€ и 50€

През втората половина на 2017 г. от обращение са изтеглени 363 000 фалшиви евробанкноти. Това представлява увеличение от 9,7% спрямо първата половина

Повече