62.5% от хотелите може да намалят цените

Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на месечно анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на

Прочетете повече