Липса на кворум отложи началото на заседанието на Народното събрание

Заседанието на Народното събрание не започна поради липса на кворум от 121 души. Зам.-председателят на парламента Анастас Анастасов обяви 20

Повече