Населението намалява, а заетите растат

Заетите растат, безработицата пада, но населението ни продължава да намалява.Повишаването на коефициента на заетост в България е повече статистически резултат

Повече