Железопътният транспорт на Уелс може да бъде национализиран?

Бизнесът в Уелс изчаква отговори от официални доклади, че договорираният с частна фирма франчайз за ж.п. транспорт е в неблагоприятна

Прочетете повече