3.4% ръст на БВП очаква МФ за 2019

Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите отчита актуални към момента на нейното изготвяне допускания за международната среда по отношение

Прочетете повече