Акциите на ТЕЦ Бобов дол ще се търгуват на борсата

Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от ТЕЦ

Прочетете повече