Какъв дивидент разпределиха компаниите на БФБ

В разгара сме на дивидентния сезон и е време да направим една междинна справка, какви дивиденти разпределиха родните публични компании

Прочетете повече

„235 Холдингс“ ще предложи 5,109 млн. акции на БФБ

Дружеството „235 Холдингс“ подаде документи за търговия на регулиран пазар, сегмент Standard на БФБ, съобщават от компанията. Тя предлага емисия

Прочетете повече

Започва търговия с Държавни ценни книжа (ДЦК) на БФБ

Съгласно правилника на БФБ, с решение на Директора по Търговия и след съгласуване със Съвета на директорите, за начална дата

Прочетете повече