БФБ работи за въвеждане на чужди акции на българския пазар

Българската фондова борса (БФБ–София) създава нов борсов пазар BSE International, предназначен за емисии чуждестранни финансови инструменти, допуснати вече до търговия

Повече