Проектът за регистър на „Брокер на недвижими имоти“

Професионалният регистър на юридически лица с предмет на дейност посредничество при сделки с недвижими имоти и физическите лица, упражняващи професията

Прочетете повече