439 млн. лв. са дълговете на общинските и държавни болници

439 млн. лв. дългове на общинските и държавните болници. Към 30 ноември 2017 г. задълженията на общинските болници и на

Повече