Индустриален капитал холдинг с 24% ръст на печалбата

Индустриален капитал холдинг АД отчита ръст на неконсолидираната печалба с 24% на годишна база до 2,07 млн. лв. за деветмесечието

Повече