Близо 1 милион българи в трудоспособна възраст не работят.

В България все още има близо 1 милион пълнолетни в трудоспособна възраст, които не работят. Това показват данните на Агенцията

Повече