ФеърПлей Пропъртис ще инвестира в нова офис сграда

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ свиква извънредно общо събрание на акционерите с искане за овластяването му за покупка и строителство на офис

Прочетете повече