НОИ отчете с 10% по-малко нови пенсионери спрямо 2016 г.

Увеличаването на възрастта за пенсиониране и на стажа, както и въвеждането на възраст за пенсиониране на служителите от сектор „Сигурност“,

Прочетете повече

Проект за оптимизиране на решенията стартира НОИ

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ стартира Националният осигурителен институт (НОИ)  в изпълнение на основните насоки за

Прочетете повече

Уведомителни писма пуска НОИ на кандидат-пенсионери

Уведомителни писма подготви Националният осигурителен институт (НОИ) и вече информира, че започва изпращането на персоналните известия до всички лица, които през

Прочетете повече