НОИ отчете с 10% по-малко нови пенсионери спрямо 2016 г.

Увеличаването на възрастта за пенсиониране и на стажа, както и въвеждането на възраст за пенсиониране на служителите от сектор „Сигурност“,

Повече