Оборотът на БФБ се свива почти наполовина през първото тримесечие

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти на Българската фондова борса (БФБ) през първото тримесечие на 2018 година възлезе на

Повече

Оборотът на БФБ наближи 7 млн. лв. след търговия с облигации

Индексите на Българската фондова борса (БФБ – София) започнаха седмицата предимно на зелена територия, а оборотът бе по-висок след търговия

Повече