Бизнесът с предложения за реформи в образованието

Значителна е заплахата за промишлеността в страната, най-вече в техническата област, особено по отношение на научноизследователската дейност и иновациите, където

Прочетете повече