Удължават срока на онлайн преброяването

Удължаване на електронното преброяване предвижда един от изготвените в началото на годината сценарии за протичане на преброителната кампания. Въпреки хакерските

Повече