Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Тех Парк Оптела“ АД на 21.09.2017г.

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Тех Парк Оптела“ АД на 21.09.2017г. от 09:00 часа в

Повече

„ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ АД – доклади, отчети

Предмета на дейност на дружеството е : Проектиране, внедряване и производство на лазерни системи, лазерни източници, системи за тяхната автоматизация,

Повече