Фермери искат държавна помощ за купуване на органични торове

Фермери настояват за държавна помощ за купуване на органични торове. Браншови организации на производители на плодове и зеленчуци са изпратили

Прочетете повече