Какви са основните рискове при инвестиране във виртуални валути

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) предупреждава инвеститорите за значителните рискове в случаите на т.нар. ППВВ. В случай,

Повече