МФ отново иска да ограничи плащанията в брой до 5000 лв.

Министерството на финансите публикува днес на сайта си предложение за промяна на Закона за данък върху добавената стойност.

Повече