УПФ „Топлина“ отново c най-висока доходност на годишна база

На свое заседание на 15 април 2021 г. Комисията за финансов надзор (КФН) определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове

Повече