Още 2,4 милиона американци поискаха обезщетения за безработица

Броят на американците, които през последната седмица загубиха своята работа и поради това потърсиха обезщетения за безработица, се увеличи с

Повече